公司动态

中文课程走进克罗地亚汗青名城杜布罗夫尼克

日前 ,克罗地亚(Croatia)汗青名城杜布罗夫尼克市迎来了第一堂汉语课,这是萨格勒布年夜学孔子学院在首都以及瓦拉日丁市之外开设的第三个汉语讲授点 。leyu全站官网-app下载
【读音】: rì qián ,kè luó dì yà (Croatia)hàn qīng míng chéng dù bù luó fū ní kè shì yíng lái le dì yī táng hàn yǔ kè ,zhè shì sà gé lè bù nián yè xué kǒng zǐ xué yuàn zài shǒu dōu yǐ jí wǎ lā rì dīng shì zhī wài kāi shè de dì sān gè hàn yǔ jiǎng shòu diǎn 。

发表评论

search