公司动态

世界银行:坦桑尼亚游览业每一年可赚取160亿美元

世界银行称坦桑尼亚游览业潜力伟大,坦当局有须要经由过程鼎新以及改变不雅念,鼎力大举成长游览行业 ,从而创造更多税收以及高薪事情。估计坦游览业每一年可赚取160亿美元 。leyu全站官网-app下载
【读音】: shì jiè yín háng chēng tǎn sāng ní yà yóu lǎn yè qián lì wěi dà ,tǎn dāng jú yǒu xū yào jīng yóu guò chéng dǐng xīn yǐ jí gǎi biàn bú yǎ niàn ,dǐng lì dà jǔ chéng zhǎng yóu lǎn háng yè ,cóng ér chuàng zào gèng duō shuì shōu yǐ jí gāo xīn shì qíng 。gū jì tǎn yóu lǎn yè měi yī nián kě zuàn qǔ 160yì měi yuán 。

发表评论

search